Osteopaatin vastaanotolla

hands-736244_1280Kukin hoitokerta voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osaan: haastattelu, tutkiminen sekä hoitaminen. Ensimmäisellä hoitokäynnillä haastattelu on usein pidempi kuin muilla kerroilla, sillä tulosyyn ja tavoitteiden lisäksi selvitän tällöin tarkemmin yleistä terveydentilaa, toimintakykyä ja mahdollisia syitä oireisiin. Haastattelusta saamieni tietojen pohjalta teen tarpeen mukaan kliinisiä testejä, katson esim. rangan sekä raajojen liikkeitä ja palpoin eli tunnustelen käsillä kudosten tilaa ja reaktioita. Parhaiten tietoa saadaan suoralla ihokosketuksella, joten hoidettavan on hyvä olla hoitotilanteessa alusvaatteisillaan. Päälle voi toki laittaa, vaikka lyhyet shortsit. Tärkeintä on, että asu on joustava eikä rajoita liikkeitä. Tutkimisen ja haastattelun avulla pystyn arvioimaan olisiko osteopaattisesta hoidosta apua vai olisiko esim. lääkärissä tai optikolla käynti paikallaan hoidon rinnalla tai sijasta.

Sopiva hoito valitaan sitten haastattelun ja tutkimisen perusteella kullekin sopivaksi. Erilaisia hoitotekniikoita ja -tyylejä on monia, mutta ne ovat suurimmalta osin miellyttäviä ja kivuttomia. Hoidolla pyritään tehostamaan aineenvaihduntaa, parantamaan nivelten liikelaajuutta ja laatua, vähentämään jännityksiä ja kipuja sekä rentouttamaan kehoa kokonaisuutena.

Hoidon lisäksi voin antaa myös neuvoja koskien mm. työasentoja, istumista ja ryhtiä. Tarpeen mukaan ohjaan käymään esimerkiksi lääkärissä, jos katson, että se olisi tarpeen.

Myöhemmillä hoitokerroilla kysyn tarkemmin hoitoreaktioista, ovatko oireet muuttuneet, yleisvoinnista jne. Tutkittaessa ja hoidettaessa seuraan myös kehossa tapahtuneita muutoksia ja reagointeja. Käyn läpi myös kuinka hyvin hoitotavoitteet ovat täyttyneet tai ovatko ne mahdollisesti muuttuneet.

Ennen hoitoon tuloa on hyvä muistaa:

  • Tule vastaanotolle noin 10 minuuttia ennen omaa aikaasi, jotta ehdit täyttää potilastietolomakkeen esitiedot
  • Jos sinulla on vaivaasi liittyen lääkärin lausuntoja, voit ottaa ne mukaasi
  • Pue päällesi mukavat alusvaatteet